Aidhmeanna - Aims

 • To improve pupils’ problem solving skills in Mathematics and across the curriculum spectrum.
 • To improve the pupils’ motivation and make the learning of Mathematics/Problem solving enjoyable.
 • To give pupils the tools to use Maths/problem solving skills in an everyday setting.
 • To enhance and support the transition from primary to post primary school.
 • To improve teaching and learning thus enhancing teachers’ individual and collaborative practice.
 • To make our project available to other schools and the wider community.
 • Scileanna na bpáistí le fadhbanna a réiteach a fheabhsú sa Mhatamaitic agus i ngach gné den Churaclam.
 • Inspreagadh na bpáistí a fheabhsú agus go mbeadh foghlaim na Matamaitice ana thaitneamhach.
 • Uirlisí a thabhairt dos na páistí le Mata / Réiteach faidhbe a chur i gcrích i suíomhanna laethiúla.
 • Tacaíocht a thabhairt don Aistear ón mbunscoil go dtí an Iar-bhunscoil agus go mbraithfeadh an páiste gur Aistear é gan strus.
 • Go dtiocfaidh feabhas ar Mhúineadh agus ar fhoghlaim agus sa tslí seo ar dea chleachtas an mhúinteora agus ar dea chleachtas fóirne
 • Go mbeidh an tionscnamh seo againne ar fáil do scoileanna eile agus do phobal maguaird.