Ag Spraoi le Sumaí Maths on the Greenway

Is grúpa de cheithre scoil sinn i gContae Phortláirge. Táimid uilig suite cóngarach do Rian Glas na nDéise. Tá áthas an domhain orainn gur eirigh leis an tionscnamh atá beartaithe againn bheith roghnaithe le páirt a ghlacadh i SEF na Roinne (Schools Excellence Fund). Is scéim píolóta é seo atá ar bun ag an Roinn Oideachas agus Scileanna le dhá bhliain anuas.

Tá sé de chuspóir againn an Rian Glas a úsáid ar nós Scoil Scairte chun scileanna na bpáistí i leith réiteach faidbe a fhorbairt agus a fheabhasú agus a spreagadh. Tá súil againn daoine fásta a mhealladh lena gcuid scileanna matamaitice a úsáid arís fad is atá siad ar an Rian Glas.

We are a cluster of four schools in Co. Waterford. We are all situated beside the Waterford Greenway. We have been lucky enough that our project has been included in the Department of Education & Skills' School Excellence Fund (DEIS). This is a pilot scheme of the Department of Education & Skills.

We propose using the Greenway as an outdoor classroom to develop mathematical problem solving skills and motivation in our pupils. We also hope that adult users will re-engage with maths and problem solving while using the Greenway.

Táimid ag lorg bhur moltaí. Cad iad na fadhbanna matamaitice atá le feiscint mórthimpeall ort? Ní gá go mbeadh aithne agat ar an mBealach Glas. Is féidir linn iad a chur in oiriúint. Seol iad go greenwaymaths@gmail.com nó tuít @AgSpraoiLeSumai

Tá moltaí iontacha anseo.

We are looking for your mathematical suggestions. What Maths problems can you see in your environment? It doesn't matter if you are not familiar with Waterford Greenway. We can adapt them. Email us greenwaymaths@gmail.com or tweet @AgSpraoiLeSumai

Have a look at these.